หนุนต่อยอด 'อาหาร-ผ้าไทย' เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ

อธิบดี สวธ.เผยงบปี 65 หนุนเครือข่ายวัฒนธรรมต่อยอด ‘อาหาร-ผ้าไทย’ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

25 ต.ค.2564 – นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2565  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เดินหน้าขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมอย่าง โดยเฉพาะการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้วยการบูรณาการกับหน่วยงานพันธมิตรทุกภาคส่วน เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คุ้มค่ากับงบประมาณที่อุดหนุนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  สวธ.ให้แนวทางเครือข่ายวัฒนธรรมสภาวัฒนธรรมในพื้นที่ เน้นดำเนินงานผ่านการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง  38  แห่งทั่วประเทศ  โดยเปิดกว้างให้เครือข่ายทางวัฒนธรรมนำเสนอแผนงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณหรือเงินอุดหนุนในการดำเนินงานวัฒนธรรม ให้สอดรับอย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

              นายชาย กล่าวว่า สวธ.พร้อมสนับสนุนเครือข่ายวัฒนธรรมนำมรดกภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage : ICH) มาประยุกต์ใช้ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้สอดคล้องนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรม 5 ด้าน หรือ 5F (Food/ Fashion/ Fighting/ Film/ Festival) โดยงบฯ 65 นี้ จะเน้นใน 2  ประเด็นหลัก คือ อาหารและเสื้อผ้าอาภรณ์  เพื่อสร้างสรรค์สินค้าและบริการทางวัฒนธรรม(Creative Culture) นับเป็นการผนึกกำลังร่วมกัน ขับเคลื่อน SOFT POWER สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและและคุณค่าทางสังคมนำไปสู่การอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ สภาวัฒนธรรมและเครือข่ายฯ สามารถส่งแบบเสนอของบอุดหนุนโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่งมาที่ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (กองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม) 14  ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  10310  สอบถามโทร.022470013 ต่อ 1417  , 1424  หรือทางอีเมล์ [email protected] ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15  พ.ย.นี้

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชวนคณะหนังใหญ่ร่วมบันทึกการแสดง หนุนขึ้นมรดกโลก

10 พ.ค.2566 - นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า หนังใหญ่วัดขนอน ศิลปะการแสดงที่เก่าแก่ของประเทศไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 ซึ่งเมื่อปี พ.ศ.2550 ชุมชนวัดขนอนได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 6

‘รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม’ ประชันการแสดงพื้นบ้าน

ประเทศไทยมีวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ดนตรีและการแสดงพื้นบ้านเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ แต่วิถีชีวิตและสื่อใหม่ในปัจจุบัน ทำให้สิ่งเหล่านี้เลือนหายไป การขยายผล ต่อยอดการแสดงพื้นบ้าน โดยพัฒนาทักษะและเทคนิคการแสดงผ่านการจัดประกวด

Soft Power อาหารไทยเครื่องมือใหม่ในการสร้างรายได้เข้าประเทศ

จากการที่รัฐบาลไทยก็มีความพยายามผลักดัน Soft Power ในรูปแบบของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อใช้ในการพัฒนาธุรกิจ และการผลิตสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่

ทูต 10 ประเทศร่วมสงกรานต์วัดปทุมฯ โชว์ความงามประเพณีไทยสู่สากล

13 เม.ย. 66 - เวลา 09.30 น. นายอิทธิพล คุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

คุณค่า’ประเพณีสงกรานต์’ ปีใหม่ไทย 4 ภาค

ประเพณีสงกรานต์ สะท้อนถึงวิถีปฏิบัติอันงดงามของคนไทยในแต่ละท้องถิ่นที่สืบทอดกันมา เต็มเปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก วันสงกรานต์ ยังเป็นประเพณีขึ้นปีใหม่ของไทยมาตั้งแต่โบราณ มีกิจกรรมเป็นที่รู้จักไปโลก คนไทยเช้าวัดทำบุญสงกรานต์ ก่อเจดีย์ทราย

ร้านอาหารไทยคว้าอันดับ 1 ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับ