ป้ายกำกับ :

กรรมการสิทธิมนุษยชน

กรรมการสิทธิฯ ชู 5 แนวทางหนุนนิรโทษกรรม

นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)​ กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้มีหนังสือขอทราบความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุข พ.ศ. …. (ฉบับพรรคครูไทยเพื่อประชาชน) ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญกสม

กสม. แนะรัฐทบทวนโครงการผันน้ำยวม ชี้ขาดการมีส่วนร่วม ไม่มีข้อมูลใช้น้ำชัดเจน

นางปรีดา คงแป้น กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำยวม เงา เมย สาละวิน เมื่อเดือนกันยายน 2564 ระบุว่า กรมชลประทาน (ผู้ถูกร้อง) มีแผนดำเนินโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล

ยุ่งแล้ว! กสม.ชี้เปรี้ยง 'ปลัดมท.' ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จี้ผู้บังคับบัญชาฟัน

น.ส.สุภัทรา นาคะผิว กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)​ กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงการตำหนิผู้ใต้บังคับบัญชาของปลัด

กสม. ชี้กรมอุทยานฯ ละเมิดสิทธิชาวบางกลอย อพยพออกจากชุมชนดั้งเดิม

นายจุมพล ขุนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 1 เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เห็นชอบให้มีการศึกษาเพื่อจัดทำรายงานข้อเสนอแนะกรณีกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบ้านบางกลอย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

กรรมการสิทธิฯ แถลงการณ์ด่วน เรียกร้องทุกฝ่ายหยุดสร้างเงื่อนไขก่อความรุนแรง

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ออกแถลงการณ์ เรื่อง ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีความรุนแรงจากการสกัดกั้นการเคลื่อนขบวนของผู้ชุมนุม มีเนื้อหาระบุว่าตามที่ได้เกิดการปะทะ

‘30 ปีมูลนิธิชุมชนไท’ กับการพัฒนาภาคประชาชน

มูลนิธิชุมชนไทเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นมาในปี 2535 พร้อมกับการก่อตั้ง ‘สำนักงานพัฒนาชุมชนเมือง’ หรือ ‘พชม.’ (ปัจจุบันคือสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ ‘พอช.’) ตลอดระยะเวลา 30 ปี มูลนิธิชุมชนไทมีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาภาคประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง

กสม. เผยผลสอบเหตุสลายม็อบจะนะรักษ์ถิ่น จนท.ละเมิดเสรีภาพชุมนุม แนะทบทวนแนวปฏิบัติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) โดยนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ และนางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แถลงข่าวเด่นประจำสัปดาห์ครั้งที่ 22/2565 โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้

ราชกิจจาฯ ประกาศกรรมการสิทธิฯ มีเสื้อเกราะป้องกันกระสุน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเสื้อเกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ดระเบิดพ.ศ. ๒๕๖๕

'วุฒิสภา' ไม่เห็นชอบ 'วิวัฒน์ ตามี่' นั่งกรรมการสิทธิฯ

ที่ประชุมวุฒิสภา ไม่ให้ความเห็นชอบนายวิวัฒน์ ตามี่ เลขานุการและกรรมการมูลนิธิพัฒนาชนกลุ่มน้อยและชาติพันธุ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)

เพิ่มเพื่อน