ป้ายกำกับ :

กระตุ้นเข็ม3

'หมอยง' ปลื้มผลวิจัยกระตุ้นเข็ม 3 ในไทย เผยแพร่วารสารระดับโลก

5 ส.ค. 2565 – ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า โควิด 19 วัคซีน การศึกษาในประเทศไทย ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัย

'หมอธีระ' ห่วงกระตุ้นเข็ม 3 ยังน้อยมาก ไม่พอสู้โอมิครอนสายพันธุ์ลูกหลาน

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 287,065 คน ตายเพิ่ม 435 คน รวมแล้วติดไป 535,331,719 คน เสียชีวิตรวม 6,320,294 คน

'หมอยง' เปิดผลศึกษากระตุ้นเข็ม 3 ด้วย mRNA เต็มโดสกับครึ่งโดส

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า โควิด-19 วัคซีน การกระตุ้นเข็ม 3

'หมอยง' เผยผลวิจัยกระตุ้นเข็ม 3 ต่างชนิด กับภูมิคุ้มกันเดลตา-โอมิครอน

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า วัคซีน โควิด-19 การกระตุ้นเข็ม 3

'หมอยง' เผยผลการกระตุ้นเข็ม 3 ด้วย Moderna ให้เพียงครึ่งเดียวก็เพียงพอ

‘หมอยง’ เผยผลการกระตุ้นเข็ม 3 ด้วย Moderna ให้เพียงครึ่งเดียวก็เพียงพอ เพื่อลดอาการข้างเคียง ย้ำที่ผ่านมาไทยเดินมาถูกทางแล้ว วัคซีนในสูตรสลับมีประสิทธิภาพในการป้องกันได้เป็นอย่างดี

เก็บไว้ตัดสินใจ! ‘หมอยง’ เปิดผลวิจัยอาการข้างเคียงฉีดกระตุ้นเข็ม3 จากวัคซีนชนิดต่างๆ

ข้อมูลการศึกษาวิจัยของศูนย์ ที่เราทำอยู่ ในการกระตุ้นเข็ม 3  หลังวัคซีนเชื้อตาย 2 เข็ม การกระตุ้นด้วยวัคซีนชนิดต่างๆกันที่มีในประเทศไทย

'หมอยง' พ้อ ที่ผ่านมาเราเสียโอกาสไปมาก จากการด้อยค่า ของวัคซีนเชื้อตาย

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก

เพิ่มเพื่อน