ป้ายกำกับ :

กระทรวงอว.

'ศุภมาส' ห่วงใยเด็กและประชาชนพื้นที่ทุรกันดาร ให้ วศ.อว. ถ่ายทอดองค์ความรู้ เสริมทักษะยกระดับคุณภาพน้ำในพื้นที่ห่างไกล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า กระทรวง อว. ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งกระทรวง อว. ให้เลิกกิจการมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย)

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ 1/2566

ครม.เห็นชอบแนวทางส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน

ครม.เห็นชอบร่างกรอบความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเรียนการสอนภาษาจีนระหว่าง อว. และกระทรวงศึกษาของไทยกับศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศของจีน เดินหน้าพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน และการมอบทุนการศึกษาและฝึกอบรมครูสอนภาษาจีนชาวไทย

เพิ่มเพื่อน