ป้ายกำกับ :

กลุ่มชาวบ้านอนุรักษ์ป่าชายเลน บ้านเจ๊ะหลี

'นิพนธ์' สั่งฟันไม่เลี้ยงจนท.ออกโฉนดที่ดินเกาะนุ้ย จ.กระบี่ เร่งเพิกถอนโฉนดที่ออกโดยมิชอบ

‘นิพนธ์’สั่ง กรมที่ดิน จัดการเด็ดขาดเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมออกโฉนดที่ดินเกาะนุ้ย จ.กระบี่ พร้อมเร่งเพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกโดยมิชอบ ลั่นหลักฐานถึงใครร่วมขบวนการฟันไม่เลี้ยง

เพิ่มเพื่อน