ป้ายกำกับ :

กลุ่มเยาวชน

ไอแอลโอ ประชุมระดมสมอง หาแนวทางแก้ปัญหาการจ้างงานในกลุ่มเยาวชน

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization)หรือ ไอแอลโอจัดงานประชุมเรื่อง “การจ้างงานเยาวชนในประเทศไทย : แนวโน้มตลาดแรงงาน ผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิด-19

เพิ่มเพื่อน