ป้ายกำกับ :

กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง

แรงงานเผย 2ปี กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ช่วยแรงงานที่เดือดร้อนกว่า 260ล้าน

ปลัดกระทรวงแรงงาน เผยผลงานกระทรวงแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีการจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง

ช่วยลูกจ้าง 'ชุมนุมสหกรณ์น้ำมันปาล์มกระบี่' รัฐบาลเยียวยา 7.5 ล้านบาท

รมว.แรงงาน ชี้แจงรัฐบาลช่วยเหลือลูกจ้างชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด 279 คน เหตุนายจ้างเบี้ยวค่าจ้าง ค่าชดเชย ลูกจ้างรับเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างกว่า 7.5 ล้านบาท

นายกฯ กำชับ 'รมว.แรงงาน' ช่วยเหลือลูกจ้าง 'เดอะวันประกันภัย'

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 มกราคมที่ผ่านมา นายอเนก โพธิ์ศรี กับพวกรวม 70 คน ซึ่งเป็นลูกจ้าง บมจ. เดอะ วัน ประกันภัย ได้มาชุมนุมที่หน้า

เพิ่มเพื่อน