ป้ายกำกับ :

กองทุนสื่อ

ส.ว. ให้กำลังใจ พร้อมเสนอแนะกองทุนสื่อ หลังเข้ารายงานประจำปี 64 ต่อที่ประชุมวุฒิสภา ชี้ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทำได้ค่อนข้างดี

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และคณะ ได้เข้าชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2564 ต่อที่ประชุมวุฒิสภา

เพิ่มเพื่อน