ป้ายกำกับ :

กองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา

ธนกรชี้นายกฯให้ความสำคัญพัฒนาเยาวชนและการศึกษา

นายกฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เดินหน้าปฏิรูปการศึกษาไทย สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม

เพิ่มเพื่อน