ป้ายกำกับ :

การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565

คมนาคม จี้หน่วยงานในสังกัดเร่งเบิกจ่ายงบปี 65 วงเงิน 2 แสนล้าน

“ศักดิ์สยาม” นั่งหัวโต๊ะติดตามเบิกจ่ายงบปี 65 วงเงิน 2 แสนล้าน สั่งเร่งลงนามในสัญญาที่เหลือใน 42 โครงการ จี้ให้เบิกจ่ายแต่ละเดือนสูงขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

"ศักดิ์สยาม"ประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565 ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม

"ศักดิ์สยาม"ประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565 ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม

เพิ่มเพื่อน