ป้ายกำกับ :

การแยกขยะ

'ชัชชาติ' ฝันปรับภูเขาขยะอ่อนนุชเป็นพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่!

ผู้ว่าฯ กทม. ร่วมถก ‘พีทีที โกลบอลฯ’ หาแนวทางร่วมมือจัดการขยะเป็นรูปธรรม จ่อปรับภูเขาขยะอ่อนนุชเป็นพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่

ปฏิรูประบบจัดการขยะ กทม. ท้าทายความเป็น' Great Governor'

แต่ขยะที่แม้จะอยู่ในถัง หรือนำไปที่ ที่ทิ้งขยะแล้ว ยังมีเบื้องหลังที่จะทำให้เมืองหลวงและประเทศไทย ดูเป็นประเทศที่พัฒนาน่าชื่นชมได้ยิ่งขึ้นอีก ก็คือ “การจัดการแยกขยะ “ขยะที่แยกได้ มีข้อดีคือ การลดปริมาณขยะ นำกลับไปใช้ใหม่ หรือที่เรียกว่ารีไซเคิล และนำมาใช้ซ้ำ ฯลฯลดงลประมาณ ในการบริหารจัดการขยะ ที่ทั้งกระบวนการจัดการต้องใช้งบฯแตะ เกือบหมื่นล้าน ในแต่ละปี(เฉพาะกทม.)

เพิ่มเพื่อน