ป้ายกำกับ :

กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง

ปวดกบาลกันอีกรอบ! สำนักงานราชบัณฑิตฯ ให้แก้ไขชื่อประเทศ-เมืองหลวง

อยู่ว่างไม่มีอะไรทำ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเสนอ ครม.เปลี่ยนชื่อประเทศ ดินแดน และเมืองหลวง ซ้ำร้าย ครม.เห็นชอบแล้วแต่ให้นำข้อสังเกต กต.ไปประกอบก่อน

เพิ่มเพื่อน