ป้ายกำกับ :

คนรุ่นใหม่ใจบอด

‘อัษฎางค์’ ร่ายยาวเปิดตาคนรุ่นใหม่ใจบอด ทั่วโลกยกย่อง'กษัตริย์นักพัฒนา'

‘เอ็ดดี้’ สอนคนรุ่นใหม่ใจบอดถูกนักการเมือง นักวิชาการ ผู้นิยมลัทธิคอมมิวนิสต์หลงยุค บิดเบือนข้อเท็จจริงมากมายเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่ 9 ร่ายยาวเปิดให้เห็นทั่วโลกยกย่องกษัตริย์นักพัฒนา ละเอียดยิบ

เพิ่มเพื่อน