ป้ายกำกับ :

ครูรัก

กทปส. แนะนำรายการบันเทิงมีสาระ 'บริษัท (ไม่) จัดฉาก จำกัด'

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. สนับสนุนรายการโทรทัศน์ ผ่านโครงการการผลิต Sitcom รูปแบบเชิงสารคดี (Mockumentary) “บริษัท (ไม่) จัดฉาก จำกัด” เพื่อความบันเทิงและความรู้เท่าทันสื่อ

เพิ่มเพื่อน