ป้ายกำกับ :

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

'ประยุทธ์' โพสต์ผลงานรัฐบาลสร้างความมั่นคงของมนุษย์ ลั่นคุกไม่ได้มีไส้ขังคนจน!

‘ประยุทธ์’ โพสต์เฟซบุ๊กชูผลงานรัฐบาลดูแลสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และพิทักษ์ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทั้งเรื่องสุขภาพ-การมีงานทำ-ความปลอดภัย-สิทธิและความเป็นธรรม

เพิ่มเพื่อน