ป้ายกำกับ :

ความผิดพลาดในห้องแล็บ

ผู้เชี่ยวชาญเชื่อ 'เดลตาครอน' เกิดจากความผิดพลาดในห้องแล็บ

ผู้เชี่ยวชาญหลายรายเชื่อว่า ข่าวการกลายพันธุ์ของไวรัสโคโรนาสายผสมระหว่างเดลตากับโอมิครอน ที่เรียกกันว่า “เดลตาครอน” ซึ่งค้นพบในห้องแล็บที่ไซปรัสนั้น น่าจะเป็นผลมาจากการปนเปื้อนในห้องแล็บ และไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่ที่น่ากังวล

เพิ่มเพื่อน