ป้ายกำกับ :

คะแนนนิยมพรรคการเมือง

‘เทพไท’ สะท้อนผลโพล ‘หัวหน้าพรรค’ คะแนนนิยมต่ำกว่า ‘พรรค’ บ่งบอกถึงเวลาต้องปรับตัว

‘เทพไท’ วิเคราะห์ผลโพลนิด้า ชี้คะแนนนิยม ‘หัวหน้าพรรค’ ต่ำกว่า ‘พรรค’ สะท้อนต้องเร่งปรับบทบาททางการเมืองตัวเอง ให้โดดเด่นเป็นที่คาดหวังและเป็นที่ยอมรับของประชาชน

เพิ่มเพื่อน