ป้ายกำกับ :

จังหวัดสระแก้ว

เกษตรกรในที่ดิน ส.ป.ก.จังหวัดสระแก้ว 3 แปลงเกือบ 100 ครอบครัวโวย ผู้รับเหมาขุดสระน้ำขนดินถมทับที่ดิน-เพาะปลูกไม่ได้-มีน้ำแต่ไม่ได้ใช้-3 ปียังไม่มีไฟฟ้า

สระแก้ว/ เกษตรกรยากไร้ในที่ดิน ส.ป.ก.จังหวัดสระแก้ว 3 แปลงเกือบ 100 ครอบครัวที่ ‘บิ๊กตู่’ มอบที่ดินทำกินให้สมัย คสช.ปี 2560

เพิ่มเพื่อน