ป้ายกำกับ :

ฉีดวัคซีนเข็ม4

ภูเก็ตเริ่มฉีดเข็ม 4 บุคลากรด่านหน้า-ภาครัฐ-เอกชน ยอดผู้ป่วยโควิด 522 ราย

จังหวัดภูเก็ต เริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่ 4  เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และวันนี้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนอาคารยิมเนเซี่ยม 4พันที่นั่ง สะพานหินภูเก็ต เป็นการฉีดวัคซีนของบุคลากรด่านหน้า  ภาครัฐ ภาคเอกชน 

'หมอยง' เตือนฉีดวัคซีนเข็ม 4 ไว้ใช้เมื่อจำเป็นและถึงเวลา โดยเฉพาะ mRNA ให้มากครั้งมีความเสี่ยง

การให้วัคซีนมากครั้ง เสี่ยงกับอาการข้างเคียงที่มากขึ้น เช่นการให้ mRNA ถึง 3 ครั้ง ครั้งที่ 2 อาการข้างเคียงมากกว่าครั้งแรก เช่น กล้างเนื้อหัวใจอักเสบ ครั้งที่ 3 พบว่ามีต่อมน้ำเหลืองโตมากกว่า 2 ครั้งแรก

เพิ่มเพื่อน