ป้ายกำกับ :

ชะมดเช็ด

อุทยานฯเขาใหญ่ ปล่อยสัตว์บาดเจ็บคืนสู่ป่า หลังเลี้ยงดูแลจนแข็งแรงทั้งชะมดและลิงลม

อุทยานฯเขาใหญ่ จัดกิจกรรมคืนสัตว์ป่าพลัดหลง สัตว์ป่าได้รับบาดเจ็บ ที่เลี้ยงดูแลไว้ในศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ป่าเขาใหญ่ จนแข็งแรง นำปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาติ มีทั้งชะมด และลิงลม ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

เพิ่มเพื่อน