ป้ายกำกับ :

ชาย นครชัย

'วุฒิสภา' ลงมติเห็นชอบ 'ชาย นครชัย' นั่ง กกต. ผ่านเฉียดฉิว 126 คะแนน

ในการประชุมวุฒิสภา ที่มี พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม พิจารณาให้ความเห็นชอบ นายชาย นครชัย อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

สวธ.จับมือมรภ.จันทรเกษม ปั้นบัณฑิตจัดการทุนวัฒนธรรมในชุมชน

25 ส.ค.2565 – นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ ผศ.ราเชนทร์ เหมือนชอบ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ในการจัดการศึกษาหลักสูตรชุดวิชา (Module course) การจัดการทุนทางวัฒนธรรมในชุมชน

เพิ่มเพื่อน