ป้ายกำกับ :

ช่วยเหลือชาวนา

ชาวนาขอนแก่น ตัดเกรดรัฐบาลเศรษฐาแพ้ยุคลุงตู่ ทำงานช้ากว่า ยังห่างไกลกันเยอะ

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นเกษตรกรในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ภายหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 2 มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกเพื่อช่วยเหลือชาวนาในการดูดซับปริมาณข้าวออกจากตลาด แบ่งเป็น สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี

รมว.คลังกดปุ่มโอนเงินประกันรายได้-ลดต้นทุนช่วยเหลือชาวนาวงเงิน 1.6 แสนล้าน

รมว.คลัง ตรวจเยี่ยมการส่งมอบเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือ 20,000 บาท พร้อมมาตรการคู่ขนานเพื่อยกระดับราคาข้าวผ่านสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก และสินเชื่อรวบรวมและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร วงเงินรวมกว่า 160,000 ล้านบาท เป้าหมายเกษตรกรได้รับประโยชน์ 4.69 ล้านครัวเรือน

เพิ่มเพื่อน