ป้ายกำกับ :

ซื้อเครื่องบิน

'บิ๊กช้าง' แจงกองทัพเตรียมกำลังพลเพื่อรักษาความมั่นคง ปกป้องประเทศ ไม่ได้รบกับใคร

“บิ๊กช้าง” โต้ไม่ได้เตรียมกำลังพลไว้รบ แต่เพื่อรักษาความมั่นคง ชี้ จำเป็นต้องจัดหา F-35 เหตุของเก่าอายุเยอะมากแล้ว เผย ใช้ระบบอาวุธที่มีอยู่เดิมใส่ในเครื่องบินใหม่ได้

'บิ๊กช้าง' แจงเหตุจำเป็น ทัพอากาศ จัดซื้อเครื่องบินขับไล่เอฟ 35

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 4 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

เพิ่มเพื่อน