ป้ายกำกับ :

ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ

คมนาคมจี้หน่วยงานในสังกัดเร่งเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ 95% ตามเป้ารัฐบาล 

 “ศักดิ์สยาม” นั่งหัวโต๊ะ ตรวจงานเบิกจ่ายงบประมาณปี65 กำชับหน่วยงานรัฐ-รัฐวิสาหกิจเร่งรัดการลงนามในสัญญา-เบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลให้ได้ 95% ตามเป้าหมายของรัฐบาล 

เพิ่มเพื่อน