ป้ายกำกับ :

ต่อต้านม.112

'นักวิชาการอิสระ' ชี้ พระมหากษัตริย์ คือ 'องค์พระประมุขแห่งรัฐ' กลุ่มต่อต้าน ม.112 จึงเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง

‘อัษฎางค์’ ชี้ พระมหากษัตริย์ คือ องค์พระประมุขแห่งรัฐ การล่วงละเมิด ถือว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ
กลุ่มบุคคลที่ต่อต้าน ม.112 อันเป็นกฎหมายคุ้มครองพระมหากษัตริย์ จึงถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง

เพิ่มเพื่อน