'นักวิชาการอิสระ' ชี้ พระมหากษัตริย์ คือ 'องค์พระประมุขแห่งรัฐ' กลุ่มต่อต้าน ม.112 จึงเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง

'อัษฎางค์' ชี้ พระมหากษัตริย์ คือ องค์พระประมุขแห่งรัฐ การล่วงละเมิด ถือว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติกลุ่มบุคคลที่ต่อต้าน ม.112 อันเป็นกฎหมายคุ้มครองพระมหากษัตริย์ จึงถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง

29เม.ย.2565-นายอัษฎางค์ ยมนาค นักวิชาการอิสระ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก เรื่อง สถานะของพระมหากษัตริย์ มีเนื้อหาดังนี้

พระมหากษัตริย์ มิใช่บุคคลธรรมดา
แต่พระมหากษัตริย์คือ องค์พระประมุขแห่งรัฐ
กฎหมายสำหรับประมุขแห่งรัฐย่อมมีลักษณะพิเศษจากบุคคลธรรมดา
การล่วงละเมิด หมิ่นประมาทและอาฆาตมาดร้าย อันเป็นภัยคุกคามต่อพระมหากษัตริย์ จึงถือว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ

ความหมายของคำว่า
พระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ คือ
“ทรงใช้อำนาจอธิปไตยผ่านทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล”
ความหมายของคำว่า
พระมหากษัตริย์อยู่เหนือการเมือง คือ
ไม่ทรงประกอบการใดทางการเมืองด้วยพระองค์เอง ทั้งอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการ

ดังนั้นการจากที่พระมหากษัตริย์อยู่ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ที่บัญญัติให้ทรงเหนือการเมือง อันหมายถึงทรงไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในผลประโยชน์ทางการเมือง

จึงเป็นที่มาของรัฐธรรมนูญที่บัญญัติให้
“องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆ มิได้
หากเกิดความคลาดเคลื่อนผิดพลาดใดๆ ย่อมถือว่ามิได้ทรงกระทำผิดของพระมหากษัตริย์ เพราะบุคคลที่รับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อนผิดพลาดนั้น คือองค์กรเจ้าของเรื่องและผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ ที่ถือเป็นผู้แทนขององค์กรนั้นๆ ในรัฐธรรมนูญ

กลุ่มบุคคลที่เรียกร้องและต่อต้าน ม.112 อันเป็นกฎหมายคุ้มครองพระมหากษัตริย์ คือกลุ่มคนที่พยายามบั่นทอนพระมหากษัตริย์ และอันเป็นภัยคุกคามสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชีวิต เพราะพระมหากษัตริย์คือองค์พระประมุขของชาติ
……………………………………………………………

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ทักษิณ' เจรจาชนกลุ่มน้อยเมียนมา สุ่มเสี่ยง-ล่อแหลม

นายปณิธาน วัฒนายากร อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง กล่าวในรายการ “เจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์” ถึงกรณีที่ นายทักษิณ ชินวัตร เดินสาย

ราชกิจจาฯ ประกาศกลาโหม การกระทำของอากาศยานอันอาจป็นภัยต่อความมั่นคงฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศประกาศกระทรวงกลาโหมเรื่อง การกระทำของอากาศยานอันอาจป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรืออาจเป็นภัยต่อสาธารณะพ.ศ. ๒๕๖๗