ป้ายกำกับ :

ทรัพย์สินของพระภิกษุ

'กาโตะเอฟเฟค' 'นิพิฏฐ์' ฝากสส.ทบทวน ป.แพ่ง ที่บัญญัติ เรื่อง ทรัพย์สินของพระภิกษุ

‘นิพิฏฐ์’ฝากสส.ทบทวน ป.แพ่งและพาณิชย์ ที่บัญญัติ เรื่อง ทรัพย์สินของพระภิกษุ ที่ได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศ ก่อนที่จะทำลายความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนมากไปกว่านี้

เพิ่มเพื่อน