'กาโตะเอฟเฟค' 'นิพิฏฐ์' ฝากสส.ทบทวน ป.แพ่ง ที่บัญญัติ เรื่อง ทรัพย์สินของพระภิกษุ

'นิพิฏฐ์'ฝากสส.ทบทวน ป.แพ่งและพาณิชย์ ที่บัญญัติ เรื่อง ทรัพย์สินของพระภิกษุ ที่ได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศ ก่อนที่จะทำลายความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนมากไปกว่านี้

4 พ.ค.2565- หลังจาก อดีตพระกาโตะ วัดเพ็ญญาติ ตำบลกะเปียด อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ยอมรับว่า เบิกเงินวัดไป 6 แสน ในฐานะรักษาการเจ้าอาวาส เพื่อนำเงินไปให้ คนกลาง (จ่ายสีกาตอง และสื่อ) โดยยืนยันว่า จะนำเงินจากญาติ ไปคืนให้วัด ไม่มีเจตนาเอาเงินวัด แต่เพราคนกลางเร่งรัด จะเอาเงินให้ได้

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตส.ส.พัทลุง และสมชิกพรรคสร้างอนาคตไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า

*ทรัพย์สินของพระภิกษุ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๒๓ บัญญัติว่า

"ทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศนั้น เมื่อพระภิกษุนั้นถึงแก่มรณภาพให้ตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิลําเนาของพระภิกษุนั้น เว้นไว้แต่พระภิกษุนั้นจะได้จำหน่ายไปในระหว่างชีวิตหรือโดยพินัยกรรม"

* ผมคิดอยู่หลายวัน เห็นว่า ควรทบทวนแต่ไม่กล้าแสดงความเห็น ฝากให้ท่านส.ส.ช่วยทบทวนด้วยครับ ก่อนที่จะทำลายความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนมากไปกว่านี้

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง