ป้ายกำกับ :

ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา

'วันนอร์' ตั้ง 'ดำรง พุฒตาล' เป็นที่ปรึกษาประธานรัฐสภา

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานรัฐสภาโดยตำแหน่ง มีคำสั่งสภาผู้แทนราษฎร ที่ 26/2566 เรื่องแต่งตั้ง

เพิ่มเพื่อน