ป้ายกำกับ :

ทุ่งศรีเกิด

'ชาวลุ่มน้ำอิง' จัดสืบชะตาป่าวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ดันขึ้นทะเบียน 'แรมซาร์ไซต์'

ชาวบ้านทุ่งศรีเกิดและสภาประชาชนลุ่มน้ำอิง ได้จัดกิจกรรมสืบชะตาป่าชุ่มน้ำแม่น้ำอิง เพื่อร่วมผลักดันการขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำสู่ Ramsar site เนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก(World Wetland Day )

เพิ่มเพื่อน