ป้ายกำกับ :

นพ.วรงค์ เดชกิตวิกรม

'วรงค์' ชูสุนทรพจน์ 'มาครง' เตือนโกงชาติ-ล้มเจ้า กำลังหลงทิศทาง

หมอวรงค์-หัวน้าพรรคไทยภักดี ยกสุนทรพจน์ ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ลมตะวันออกกำลังรุ่งโรจน์ เตือนโกงชาติ-ล้มเจ้า กำลังหลงทิศทางมุ่งสู่ตะวันตก

เพิ่มเพื่อน