ป้ายกำกับ :

นางสุพิชญา สร้อยคำ

พอช.จัดงาน ‘คืนบ้านใหม่ให้พี่น้อง คืนสายคลองให้ส่วนรวม ‘จุติ’ รมว.พม. มอบทะเบียนชุมชนคลองเปรมประชากร 123 หลัง

คลองเปรมประชากร / สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจัดงาน “คืนบ้านใหม่ให้พี่น้อง คืนสายคลองให้ส่วนรวม”

เพิ่มเพื่อน