ป้ายกำกับ :

นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม

กรมโยธาธิการและผังเมือง น้อมรำลึก 159 ปี “นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม”

นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธาน พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

เพิ่มเพื่อน