ป้ายกำกับ :

นายถาวร บุญศรี

'กลุ่มชุมชนจะนะต้นแบบ' จี้ เลขาธิการศอ.บต.ยกเลิก 'EIA' ของทีพีไอ-ระงับแก้ไขผังเมือง

กลุ่มชุมชนจะนะต้นแบบ ยื่นหนังสือถึง เลขาธิการศอ.บต. ให้ยกเลิกการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
(EIA)ของบริษัท ทีพีไอโพลีนฯ ครั้งที่ 1-4 และระงับการแก้ไขผังเมืองของอำเภอจะนะจังหวัดสงขลา

เพิ่มเพื่อน