'กลุ่มชุมชนจะนะต้นแบบ' จี้ เลขาธิการศอ.บต.ยกเลิก 'EIA' ของทีพีไอ-ระงับแก้ไขผังเมือง


กลุ่มชุมชนจะนะต้นแบบ ยื่นหนังสือถึง เลขาธิการศอ.บต. ให้ยกเลิกการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (EIA)ของบริษัท ทีพีไอโพลีนฯ ครั้งที่ 1-4 และระงับการแก้ไขผังเมืองของอำเภอจะนะจังหวัดสงขลา

10 ธ.ค.2564 - นายถาวร บุญศรี ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กระทรวงพลังงาน (พน.) เปิดเผยว่า กลุ่มชุมชนจะนะต้นแบบ อ.จะนะ ยื่นหนังสือถึง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพื่อขอให้ยกเลิกการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (EIA)ของบริษัท ทีพีไอโพลีนเพาเวอร์จำกัด(มหาชน)ครั้งที่ 1-4 และระงับการแก้ไขผังเมืองของอำเภอจะนะจังหวัดสงขลา ที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนาทับ กระทรวงยุติธรรมอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ภายในเทศบาลตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยได้เดินทางจากจังหวัดยะลาเป็นตัวแทนเลขาธิการ ศอ.บต.มารับมอบหนังสือจากกลุ่มชุมชนจะนะต้นแบบ อ.จะนะ

ก่อนที่จะมีการยื่นหนังสือได้มีการประชุมร่วมกับนายอาทิตย์ หมัดสะอิ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาทับและตัวแทนกลุ่มชุมชนจะนะต้นแบบ อ.จะนะเพื่อปรึกษาหารือและหาแนวทางในการขับเคลื่อน กลุ่มชุมชนจะนะต้นแบบให้ได้รับใบอนุญาตโรงไฟฟ้าขนาด 1,100 เมกะวัตต์ ผลิตขายให้กับการไฟฟ้าฯ

เนื่องจากที่ผ่านมา กลุ่มชุมชนจะนะต้นแบบ ได้ส่งหนังสือถึงเลขาธิการศอ.บต เพื่อขอจัดการประชุมเป็นเวทีคู่ขนานกับเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 10,000 คนและนำข้อเรียกร้อง ของกลุ่มชุมชนจะนะต้นแบบไปยัง ศอ.บต.จำนวน 5 ข้อนั้น ตัวแทน ศอ.บต.ได้ยอมรับข้อเสนอและบรรจุข้อเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.)

และได้มีมติเห็นชอบให้กลุ่มชุมชนจะนะต้นแบบได้รับใบอนุญาตโรงไฟฟ้าขนาด 1,100 เมกะวัตต์ ผลิตขายให้กับการไฟฟ้าฯ ในส่วนของ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพลังงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้นำเรื่องเข้า ครม.และ ครม.ได้เห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯ นั้น กลุ่มชุมชนจะนะต้นแบบ จึงได้ศึกษาสถานะขององค์กร และได้ข้อสรุปว่า ก่อตั้งเป็น “บริษัทชุมชนจะนะต้นแบบ จำกัด(มหาชน)” ซึ่งสามารถรองรับสมาชิกได้มากกว่า 2 หมื่นคน และได้มีการคัดเลือกตัวแทน จาก 5 ตำบลเป็นคณะกรรมการบริหาร

จึงขอให้ท่านเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกเลิกการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (EIA)ของบริษัท ทีพีไอ โพลีนเพาเวอร์จำกัด(มหาชน)ครั้งที่ 1-4 ที่จะเริ่มในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 และระงับการแก้ไขผังเมืองของอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาออกไปก่อนจนกว่ากลุ่มชุมชนต้นแบบจะได้รับใบอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยครบถ้วนทุกประการ

หลังจากนั้น นายถาวร บุญศรี ผู้ช่วยเลขาธิการศอ.บต. กระทรวงพลังงาน (พน.) ก็ออกมารับหนังสือจากนายอาทิตย์ หมัดสะอิ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาทับและตัวแทนกลุ่มชุมชนจะนะต้นแบบ อ.จะนะ บริเวณหน้าอาคาร โดยมีสมาชิกกลุ่มกลุ่มชุมชนจะนะต้นแบบกว่า20 คนมาร่วมยื่นหนังสือในวันนี้ด้วย

นายถาวร บุญศรี กล่าวว่า วันนี้มารับหนังสือและข้อเสนอของพี่น้องในพื้นที่ 3 ตำบลคือตำบลนาทับ ตำบลตลิ่งชัน และตำบลสะกอม ในส่วนที่เกี่ยวข้องที่ ศอ.บต.รับไปดำเนินการต่อ เพื่อให้มีการขับเคลื่อนในกิจการที่เป็นประโยชน์กับทางพื้นที่ ตรงนี้ทาง ศอ.บต. ก็จะไปขับเคลื่อนต่อในระดับผู้บริหาร อีกทีหนึ่ง

ทางด้านนายอาทิตย์ หมัดสะอิ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาทับ กล่าวว่า วันนี้ ได้มายื่นหนังสือให้กับทางตัวแทน ศอ.บต. เพื่อขอให้ยุติการทำ EIA ไว้ก่อนเพราะว่า ข้อเสนอของเราที่เราเสนอไว้ก่อนหน้า เรื่องขอใบอนุญาตโรงไฟฟ้า ก็ยังไม่คืบหน้า ซึ่งทางชาวบ้านก็ไม่ค่อยพอใจ กับเรื่องนี้มากนัก จึงได้มายื่นหนังสือ เพื่อให้ทาง ศอ.บต.ไปพิจารณาต่ออีกครั้งหนึ่ง

ในส่วนระยะเวลาก็อยากจะให้เร็วๆ ถ้าช้าๆมันก็ EIA มันเดินทุกวัน เวทีมันจะล้มทุกเวที มันก็ไปไม่ได้ทั้งสองฝ่าย คิดว่า ทาง ศอ.บต.ต้องเร่งดำเนินการแล้วเรื่องนี้ เพราะชาวบ้านเขาก็ไม่พอใจแล้วกับ ศอ.บต.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ แจงย้าย 'เลขาฯศอ.บต.' เล็งพิจารณาใหม่ ต้องให้ความเป็นธรรม

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

‘นิพนธ์’ ขอบคุณ ศอ.บต. ช่วยเหลือเครือข่ายต้มยำกุ้งในมาเลเซีย

กรณีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดำเนินการช่วยเหลือเเละเเก้ไขปัญหาเเรงงานในประเทศมาเลเซีย(เเรงงานต้มย้ำกุ้ง) ตามที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณแผนบูรณาการการเเก้ไขปัญหาจังหวัดชายเเดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2567

รัฐบาลปฏิสังขรณ์วัดเก่าอายุ 100 ปี 138 แห่ง เปิดพิธิภัณฑ์อัลกุรอาน

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่า ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีให้การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

'บิ๊กป้อม' ปลุกจนท.ชายแดนใต้ ภูมิใจทำงานในพื้นที่ ไม่ใช่ถูกส่งมาดอง

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) พล.อ.ประวิตร กล่าวในที่ประชุมว่า ขอให้ข้าราชการในพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความภาคภูมิใจ

พล.ร.ต.สมเกียรติแจงยิบส่งกลับอดีตบิ๊ก ศอ.บต.พันเว็บพนันกลับมหาดไทยแล้ว

เลขาธิการ ศอ.บต.แจงยิบอดีตข้าราชการระดับสูง ศอ.บต.ถูกออกหมายจับพัวพันกับเว็บพนัน เผยก่อนหน้านี้ได้ทำหนังสือส่งตัวกลับไป มท.แล้ว ซึ่งกรมการปกครองออกหนังสือให้ไปช่วยราชการแล้ว