ป้ายกำกับ :

นายทหารราชองครักษ์

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 'นายทหารราชองครักษ์พิเศษ' และ 'นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ' จำนวน 59 นาย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

เพิ่มเพื่อน