ป้ายกำกับ :

นายวัชรุน จุ้ยจำลอง

สุริยะ นำร่องสร้างเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าชุมชนสร้างรายได้สู่ท้องถิ่น เริ่มที่ภาคใต้

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ต่อยอด “DIPROM นำร่องการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านอาหารและสมุนไพร

เพิ่มเพื่อน