ป้ายกำกับ :

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต

จบไปอีกหนึ่ง! ผู้ตรวจการแผ่นดินยุติสอบปม มติ ครม.ให้ต่างชาติถือครองที่ดิน

ผู้ตรวจการแผ่นดินยุติสอบปมต่างชาติถือครองที่ดินหลัง ครม.ยอมถอย ชี้ไม่เข้าเกณฑ์รับเป็นเรื่องร้องเรียน

'ผู้ตรวจการแผ่นดิน' ยันไม่หนักใจตีความนโยบายให้ต่างชาติถือครองที่ดิน

ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่หนักใจรับเผือกร้อนปมต่างชาติถือครองที่ดินไว้พิจารณา ระบุจะใช้ข้อกฎหมาย-ประโยชน์สาธารณะและความโปร่งใสเป็นกรอบในการพิจารณา ลั่นจะเร่งพิจารณาเพราะสังคมสนใจ

เพิ่มเพื่อน