ป้ายกำกับ :

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์

กรมเชื้อเพลิงฯชวนเอกชนไทย-ต่างชาติยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ครั้งที่ 24

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้เปิดกว้างให้เอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมในการขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในครั้งที่ 24

เพิ่มเพื่อน