ป้ายกำกับ :

นายสุทิน วรรณบวร

'อดีตสื่อใหญ่'ตอกพวกเพ้อเจ้อ ลั่นคนที่มีอารยะธรรมเขาแย่งกันหามเสลี่ยงในงานประเพณี

‘สุทิน วรรณบวร’ ซัดพวกเพ้อเจ้อตีขลุมว่ามีการบังคับให้คนหามเสลี่ยง ลั่นคนที่มีอารยะวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามเขาแย่งกันหามในงานประเพณี คนรักเคารพศัทธาสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะความพระมหากรุณธิคุณต่อแผ่นดิน

เพิ่มเพื่อน