ป้ายกำกับ :

นายแพทย์ชูชัย ศุภวงศ์

เจ้าของรางวัล 'ผู้นำด้านสาธารณสุข ม.ฮาร์วาร์ด' แนะเร่งปฏิรูประบบสุขภาพปฐมภูมิ ลดความเหลื่อมล้ำ

‘นพ.ชูชัย’ เจ้าของรางวัล Leadership in Public Health Award เผยหากเร่งปฏิรูประบบสุขภาพปฐมภูมิ จะทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีความเข้มแข็ง ยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม

เพิ่มเพื่อน