ป้ายกำกับ :

น้ำท่วมปทุมธานี

ในหลวง-พระราชินี ทรงห่วงใยชาวปทุมธานีประสบอุทกภัย

12 ก.ย.2565 –  เวลา 13.05  น. พลเอก กัมปนาท  รุดดิษฐ์ องคมนตรี  ไปประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมส่วนราชการ อาคารหอประชุม 100 ปี  เมืองธัญญบูรี เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายจรูญศักดิ์  สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัด

เพิ่มเพื่อน