ป้ายกำกับ :

บี7

'กบง.' ไฟเขียวปรับสูตรดีเซลเหลือ บี7 เท่านั้น ! หวังกดราคาขายปลีกไม่เกิน 28 บาท/ลิตร

กบง.ไฟเขียวปรับสูตรดีเซลเหลือ บี7 เท่านั้น ! หวังกดราคาขายปลีกไม่เกิน 28 บาท/ลิตร กำหนดใช้ ธ.ค.64 – มี.ค.65 พร้อมสั่งผู้ค้าน้ำมันคงค่าการตลาดไม่เกิน 1.40 บาท/ลิตร สะท้อนความต้องการข้อเรียกร้อง 

เพิ่มเพื่อน