ป้ายกำกับ :

บ่อวิน

เริ่มแล้ว สงกรานต์ บ่อวิน ศรีราชา

งานประเพณีสงกรานต์ จ.ชลบุรีเริ่มแล้ว วันไหลตำบลบ่อวิน อ.ศรีราชา ประเพณีเก่าแก่ โยนไหมสร้างสายสัมพันธ์ตำบลบ่อวินครั้งที่ 27 เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและให้ความสำคัญแก่ผู้สูงอายุ

เพิ่มเพื่อน