ป้ายกำกับ :

บ้านพักข้าราชการ

กทม.ออกระเบียบ การพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัย 'ขรก.-ลูกจ้าง' ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัย ข้าราชการและลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2565

เพิ่มเพื่อน