ป้ายกำกับ :

ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา

ประวิทย์ ยัน 'กกท.' ทำผิดข้อตกลงกับ กสทช. ชี้กระทบการขอสนับสนุนในอนาคต

นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา อดีต กรรมการ กสทช. เขียนบทความเรื่องปัญหาการถ่ายทอดฟุตบอลโลก ตามบันทึกข้อตกลง โดยระบุว่า

เปิดเซฟ '2 อดีต กสทช.' อู้ฟู่เกินร้อยล้าน!

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ กรณีพ้นจากตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.)

กสทช. ทำอะไรกับการรวมกิจการได้หรือไม่

นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน) เขียนบทความเกี่ยวกับการควบรวมกิจการของ 2 บริษัทโทรคมคมคม โดยมีเนื้อหาดังนี้

เพิ่มเพื่อน