ป้ายกำกับ :

ประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน

กฟผ.ลั่นผลิตไฟฟ้าคำนึงถึงประโยชน์ประชาชนและประเทศชาติเป็นที่หนึ่ง

กฟผ. บริหารจัดการผลิตไฟฟ้า โดยสั่งการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าจากต้นทุนต่ำที่สุดก่อน ยึดหลักกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด และรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ

กฟผ. เผยค่าไฟแพงยันปีหน้า

กฟผ.เผยแนวโน้มค่าไฟแพงยันปีหน้า พร้อมเดินหน้ารับลูกรัฐ กระตุ้นส่งเสริมใช้พลังงานทดแทน ลดพึ่งก๊าซแอลเอ็นจี ด้าน ธพ.เผยการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรอบ 8 เดือนของปี 65 มีอัตราเพิ่มขึ้นเกือบทุกชนิด

เพิ่มเพื่อน