ป้ายกำกับ :

ปิดเทอมสร้างสรรค์อัศจรรย์วันเล่น

เปิดพื้นที่..ชวนปล่อยพลังวันหยุด ปิดเทอมสร้างสรรค์อัศจรรย์วันเล่น

โคราชมีความเข้มแข็งในเรื่องแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้สมัยใหม่ เป็นพื้นที่เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะพื้นที่เขาใหญ่ แหล่งอารยธรรมโบราณด่านเกวียน ศิลปินพื้นบ้าน หน่วยราชการร่วมมือกันทำงานกับภาคธุรกิจ

เพิ่มเพื่อน