ป้ายกำกับ :

ป้ายทะเบียนรถ

เขตดอนเมือง พบรถลุยน้ำถนนช่างอากาศอุทิศ ป้ายทะเบียนหลุดอื้อ

เขตดอนเมือง แจ้งข่าวป้ายทะเบียนหายช่วงน้ำท่วม ติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ท่านใดใช้เส้นทางถนนช่างอากาศอุทิศช่วงที่มีน้ำท่วมขัง

ใช้บังคับแล้ว! ประกาศกรมขนส่งฯป้ายทะเบียนรถแบบใหม่ 'ใส่ชื่อตัวเอง' ได้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่อง หลักเกณฑ์การกำนดตัวอักษรประจำหมวดและก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถของแผ่นป้าย

ขนส่งฯเล็งเสนอกฤษฎีกาตรวจร่างฯ กำหนด ’ป้ายทะเบียนพิเศษ’เคาะเลือกได้ 301 หมายเลข

ขนส่งฯแจงอยู่ระหว่างกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนการประมูล แผ่นป้ายทะเบียนรถลักษณะพิเศษ ตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม ย้ำต้องไม่มีส่อเสียด ไม่สุภาพ และไม่ขัดต่อกฎหมาย ส่วนป้ายนิยม เลือกได้ 301 หมายเลข

เพิ่มเพื่อน