ป้ายกำกับ :

ผลิตภัณฑ์จากกัญชง

ไทยเฮมพ์ เวลเนสจับมือมูลนิธิวนเกษตรอินทรีย์ เชื่อมโยงภารกิจเพื่อ “เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม”

เพื่อการเข้าสู่ธุรกิจยั่งยืนทุกมิติส่งเสริมการปลูกกัญชงแลกป่า ผลักดันอุตสาหกรรมสารแคนาบินอยด์ (CBD) โตควบคู่กับการสร้างสมดุล

เพิ่มเพื่อน